Informationen ägs av JärvsöRådet och är till för föreningar att informera Järvsöbor och blivande Järvsöbor om aktiviteter som sker i Järvsöbygden.

Rätt att sätta upp material har föreningar övriga kan köpa sig en plats.

Alla arrangemang som finns på informationsplats skall ske inom 14 dagar.

Om du är osäker på hur du ska göra, lägg ditt material i den svarta lådan i underskåpets så kommer ”infoskåp ansvarig” sköta prioritering.

Skåpet sköts dagligen av JärvsöRådet utsedd person

Destination Järvsö samt Svartpist har köpt informationsplats till dags datum.

Vid frågor eller hyra av skåp för att använda på tex mässa eller önskan av företag eller privatperson att sätta upp material maila info@jarvsoradet.se eller lägg en lapp i svarta lådan i underskåpet.