JärvsöRådet har som uppgift att tillsammans med andra skapa ett Järvsö där människor trivs, känner delaktighet och gemenskap. I Järvsö ska det vara roligt att arbeta och leva.

5 days ago

JärvsöRådet

Tyck till!

Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget för Mines camping i Nybo, vid Ljusnans strand söder om Järvsö.

Syftet med förslaget ar att planlägga området för campingändamål och att säkerställa allmänhetens till gång till badplatsen som finns i området.

Skicka dina synpunkter senast 11 februari till kommun@ljusdal.se eller Ljusdals kommun, Samhällsserviceförvaltningen, 827 80 Ljusdal.Tyck till! Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget för Mines camping i Nybo, vid Ljusnans strand söder om Järvsö. Syftet med förslaget ar att planlägga området för campingändamål och att säkerställa allmänhetens tillgång till badplatsen som finns i området. Skicka dina synpunkter senast 11 februari till kommun@ljusdal.se eller Ljusdals kommun, Samhällsserviceförvaltningen, 827 80 Ljusdal. Här hittar du alla handlingar till ärendet: https://ljusdal.se/samhallegator/kommunensplanarbete/pagaendeplaner/detaljplaner/ovriga.4.6ad1488f14bc069646a32bb1.html
... See MoreSee Less

Tyck till! 

Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget för Mines camping i Nybo, vid Ljusnans strand söder om Järvsö. 

Syftet med förslaget ar att planlägga området för campingändamål och att säkerställa allmänhetens till gång till badplatsen som finns i området.  

Skicka dina synpunkter senast 11 februari till kommun@ljusdal.se eller Ljusdals kommun, Samhällsserviceförvaltningen, 827 80 Ljusdal.