Loading...
Hem2018-12-12T11:09:40+00:00

JärvsöRådet har som uppgift att tillsammans med andra skapa ett Järvsö där människor trivs, känner delaktighet och gemenskap. I Järvsö ska det vara roligt att arbeta och leva.

4 weeks ago

JärvsöRådet
Image attachment

Järvsö Loppis & Antik, Järvsö CykelserviceHyr cykel eller kickbike till pumptracken hos oss, vi har många sorter och storlekar 🚲🛴 ... See MoreSee Less

1 month ago

JärvsöRådet

Ljusdals kommunUnder våren 2020 har Fritidsenheten på Ljusdals Kommun tillsammans med berörda personer och organisationer i kommunen samlat information och iordningställt vandringleder. Det finns oändligt med naturpärlor och leder att uppleva och upptäcka i Ljusdals kommun. Du som vandrar får gärna lägga ut information på sociala medier med bilder och sprida information vidare. #härkanduleva ljusdal.se/vandring ... See MoreSee Less

1 month ago

JärvsöRådet
👍

👍Ljusdals kommuns fritidsenhet fortsätter att utveckla mötesplatser runt om i kommunen. I augusti levereras fyra nya utegym som ska sättas upp intill elljusspåren i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö under hösten. I Ljusdal finns tre utegym. De ligger på Kläppaåsen vid elljusspåret, på Östernäsområdet och vid motionsspåren i Måga. I Färila finns ett utegym i Färebyparken och i Järvsö finns ett i parken mellan Öjevägen och Olingmarsvägen. Ljusdals kommuns utegym är gratis och kan användas av de flesta. Foto: Utegymet på Östernäsområdet i Ljusdal. ... See MoreSee Less

2 months ago

JärvsöRådet

Ljusdals kommunI och kring Järvsö finns ett stort behov av både permanent- och fritidsbostäder. Kommunens plan- och byggenhet har därför utformat ett förslag till detaljplan för området Väster-Skästra 6:14, sju kilometer väster om Järvsö, norr om Yckelsbosjön. Fram till 9 juli finns chans att lämna synpunkter på förslaget. Området i detaljplanen är idag obebyggt och täckt av ungskog och sly och syftet med planförslaget är att upprätta kvartersmark för bostäder. Välkommen med synpunkter på detaljplan Väster-Skästra, Järvsö! https://ljusdal.se/startsidenyheter/valkommenmedsynpunkterpadetaljplanvasterskastrajarvso.5.70c640ea172a13ccc244e38.html ... See MoreSee Less

2 months ago

JärvsöRådet

Ljusdals kommunI och kring Järvsö finns ett stort behov av både permanent- och fritidsbostäder. Kommunens plan- och byggenhet har därför utformat ett förslag till detaljplan för området Väster-Skästra 6:14, sju kilometer väster om Järvsö, norr om Yckelsbosjön. Fram till 9 juli finns chans att lämna synpunkter på förslaget. Området i detaljplanen är idag obebyggt och täckt av ungskog och sly och syftet med planförslaget är att upprätta kvartersmark för bostäder. Välkommen med synpunkter på detaljplan Väster-Skästra, Järvsö! https://ljusdal.se/startsidenyheter/valkommenmedsynpunkterpadetaljplanvasterskastrajarvso.5.70c640ea172a13ccc244e38.html ... See MoreSee Less

Load more
This website uses cookies and third party services. Ok