Loading...
Hem2018-12-12T11:09:40+00:00

JärvsöRådet har som uppgift att tillsammans med andra skapa ett Järvsö där människor trivs, känner delaktighet och gemenskap. I Järvsö ska det vara roligt att arbeta och leva.

4 days ago

JärvsöRådet

Ljusdals kommunUnder våren 2020 har Fritidsenheten på Ljusdals Kommun tillsammans med berörda personer och organisationer i kommunen samlat information och iordningställt vandringleder. Det finns oändligt med naturpärlor och leder att uppleva och upptäcka i Ljusdals kommun. Du som vandrar får gärna lägga ut information på sociala medier med bilder och sprida information vidare. #härkanduleva ljusdal.se/vandring ... See MoreSee Less

2 weeks ago

JärvsöRådet
👍

👍Ljusdals kommuns fritidsenhet fortsätter att utveckla mötesplatser runt om i kommunen. I augusti levereras fyra nya utegym som ska sättas upp intill elljusspåren i Los, Tallåsen, Kårböle och Järvsö under hösten. I Ljusdal finns tre utegym. De ligger på Kläppaåsen vid elljusspåret, på Östernäsområdet och vid motionsspåren i Måga. I Färila finns ett utegym i Färebyparken och i Järvsö finns ett i parken mellan Öjevägen och Olingmarsvägen. Ljusdals kommuns utegym är gratis och kan användas av de flesta. Foto: Utegymet på Östernäsområdet i Ljusdal. ... See MoreSee Less

3 weeks ago

JärvsöRådet

Ljusdals kommunI och kring Järvsö finns ett stort behov av både permanent- och fritidsbostäder. Kommunens plan- och byggenhet har därför utformat ett förslag till detaljplan för området Väster-Skästra 6:14, sju kilometer väster om Järvsö, norr om Yckelsbosjön. Fram till 9 juli finns chans att lämna synpunkter på förslaget. Området i detaljplanen är idag obebyggt och täckt av ungskog och sly och syftet med planförslaget är att upprätta kvartersmark för bostäder. Välkommen med synpunkter på detaljplan Väster-Skästra, Järvsö! https://ljusdal.se/startsidenyheter/valkommenmedsynpunkterpadetaljplanvasterskastrajarvso.5.70c640ea172a13ccc244e38.html ... See MoreSee Less

3 weeks ago

JärvsöRådet

Ljusdals kommunI och kring Järvsö finns ett stort behov av både permanent- och fritidsbostäder. Kommunens plan- och byggenhet har därför utformat ett förslag till detaljplan för området Väster-Skästra 6:14, sju kilometer väster om Järvsö, norr om Yckelsbosjön. Fram till 9 juli finns chans att lämna synpunkter på förslaget. Området i detaljplanen är idag obebyggt och täckt av ungskog och sly och syftet med planförslaget är att upprätta kvartersmark för bostäder. Välkommen med synpunkter på detaljplan Väster-Skästra, Järvsö! https://ljusdal.se/startsidenyheter/valkommenmedsynpunkterpadetaljplanvasterskastrajarvso.5.70c640ea172a13ccc244e38.html ... See MoreSee Less

1 month ago

JärvsöRådet
Ljusdals kommun vill veta vad du tycker när det kommer till cykelvägar och cykelanpassningar. 

Hur är Ljusdals kommun att cykla i? 
Finns det bra vägar till jobbet? Känner du dig trygg på cykelbanorna? Skulle något särskilt få dig att cykla mer? 
Det vill kommunen gärna ha hjälp att få en bild av.

Du kan hjälpa kommunen genom att tycka till på Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern. Det tar bara några minuter, är helt anonymt och du hittar den här: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

Vad är Cyklistvelometern?
Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras i oktober.

Kommunen tackar för din tid och önskar att vi hjälps åt att dela inlägget så de får in så många svar som möjligt! 🚴‍♀️🚴‍♂️

Ljusdals kommun vill veta vad du tycker när det kommer till cykelvägar och cykelanpassningar.

Hur är Ljusdals kommun att cykla i?
Finns det bra vägar till jobbet? Känner du dig trygg på cykelbanorna? Skulle något särskilt få dig att cykla mer?
Det vill kommunen gärna ha hjälp att få en bild av.

Du kan hjälpa kommunen genom att tycka till på Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern. Det tar bara några minuter, är helt anonymt och du hittar den här: cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

Vad är Cyklistvelometern?
Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras i oktober.

Kommunen tackar för din tid och önskar att vi hjälps åt att dela inlägget så de får in så många svar som möjligt! 🚴‍♀️🚴‍♂️Det finns kanske få saker som är så fantastiska som att cykla. Det är bra motion, en kommer ut i naturen, det är snällt mot miljön och är dessutom oftast väldigt trevligt. Hur är Ljusdals kommun att cykla i? Finns det bra vägar till jobbet? Känner du dig trygg på cykelbanorna? Skulle något särskilt få dig att cykla mer? Det vill vi gärna ha hjälp att få en bild av. Du kan hjälpa oss genom att tycka till på Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern. Det tar bara några minuter, är helt anonymt och du hittar den här: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/ Vad är Cyklistvelometern? Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras i oktober. Tack för din tid och dela gärna inlägget så vi får in så många svar som möjligt! 🌸
... See MoreSee Less

Load more
This website uses cookies and third party services. Ok