BYGDECAFÉ

Bygdecaféerna ska vara den självklara mötesplatsen för alla Järsöbor. Där träffas såväl nyinflyttade som urinvinvånare, ung som gammal, engagerad som nyfiken för att mötas, lära känna varandra och samtala om det som händer i Järvsöbygden.

Bygdecafé

Datum: Första torsdagen varje månad med undantag för juli och augusti.
Klockan: 18.00-20.00
Kommande träffar:

15 December – AW på Bypuben
2 Februari – Fritidsgården Metro
2 Mars – Åk lift med en ortsbo
13 April – Trygghetsboendet
4 Maj – Hembygdsgården
1 Juni – Torön

Tidsdagsfrukostar

Varje tisdag klockan 07.30 är det frukostmöte på Järvsöbaden.
Dit är alla välkommen som vill träffas och samtala om frågor som rör Järvsö och dess utveckling. Ibland är det särskilda teman på mötet, som annonseras innan.
(var och en betalar sin egen frukost)