JärvsöFlotten

Varje år stödjer vi niorna i Järvsö skolas avslutningsfirande genom tävlingen ”JärvsöFlotten”.

Genom JärvsöRådet lever tidigare Järvsö Lions arrangemang vidare, det klassiska lotteriet ”Lions flotten”. Att gissa på när flotten passerar älvbron i Järvsö är tradition sedan år 2001 genom Lions Järvsö och senare från år 2022 genom JärvsöRådet.

Arbetet sker i samarbete med skolans elever. JärvsöRådet placerar ut flotten i början av februari och besöker sedan Järvsö skola för att informera avgångsklasserna om förutsättningarna för insamlingen, därefter genomför eleverna insamlingen.

Alla pengar går oavkortat till två ändamål för avgångsklasserna i Järvsö skola. Dels genom finansiering av live-musik på avslutningsfesten och dels som bidrag till en drogfri skolavslutning.