SOCKENSTÄMMAN

 Sockenstämman 2023

Dokument till stämman

Här hittar du samtliga dokument som låg till grund för  Sockenstämma 2023
(klicka på länken för att läsa respektive dokument)

Dagordning
Dagordning Sockenstämman

Valberedning
Valberedningens förslag

Bygdemedel
Redovisning tilldelning av bygdemedel 2023

Cykling
Cykling2023.pdf

Egendomar
Stationshuset2023.pdf
Toron2023.pdf

Hållbarhet/Green Team
GreenTeam2023.pdf

Idéforum
Ideforums-moten-2023.pdf

Inkludering
Bygdecafe2023.pdf
Digitala informationsmöten.docx
Ett-kunskapshus-for-framtiden.pdf
Inkludering-informationsmoten_ungdom-och-skola-2023.pdf

Isleden
Isleden2023.pdf

Stadgar förslag till ändring
STADGAR-J-R-ver-1.pdf
Stadgeandring information och förslag

Stöd till niorna Järvsö skola avslutning
JarvsoFlotten2023.pdf