BYGDEMEDEL

Här finns möjligheter att söka pengar för idéer som utvecklar Järvsö! Såväl företag som föreningar och privatpersoner kan söka dessa medel.
Kontakta JärvsöRådets styrelse om ni vill ha stöd och pepp i processen.

Medel att söka

Bygdemedel vindkraft