JärvsöRådet och Green Team

JärvsöRådet ingår i Green Team, vilket är det samarbetsorgan som leder arbetet med GSTC/hållbar turismutveckling i Järvsö och Ljusdals Kommun.

JärvsöRådet representeras av Kristina Kylin och Olle Fack.

Du kan läsa mer om samarbetet kring hållbar turismutveckling här
Hållbar turismutveckling ››

Hållbarhetspolicy Green Team
Hållbarhetspolicy ››

Aktionsplan Green Team 2023-2025
Aktionsplan Destinaton Järvsö ››

Performance Report – Destination Järvsö
Performance Report – Destination Järvsö ››