IDÉFORUM

JärvsöRådet är en ideell förening som utgör ett nätverk för Järvsöområdets samlade invånare, föreningsliv och näringsliv. Detta utgörs främst av Idéforum.

Idéforum är en tankesmedja som består av 21 personer, och träffas 4-6 gånger/år för att diskutera utvecklingen i Järvsö.
Ledamöterna i Idéforum väljs årligen på Sockenstämman.

Idéforums ledamöter 2023

Olle fack, Ordförande
olle.fack@t2l.se
070-820 31 74

Andreas Lönnmo
Anne Tessman
Eva Olsson
Hanna Ström
Idun Hansen
Jakob Silén
Jens Waldersten
Johan Larpe
Kristina Kylin
Lars Eric Ericsson
Lisa Skoog Dahlman
Marie Ekenberg
Marie Frost
Nova Axelid
Pelle Nyberg
Peter Berglund
Pär Berglin
Sofie Wadström
Torbjörn Jonsson
Weronica Renman

Ersättare
Agnes Mörlin