IDÉFORUM

JärvsöRådet är en ideell förening som utgör ett nätverk för Järvsöområdets samlade invånare, föreningsliv och näringsliv. Detta utgörs främst av Idéforum.

Idéforum är en tankesmedja som består av 21 personer, och träffas 4-6 gånger/år för att diskutera utvecklingen i Järvsö.
Ledamöterna i Idéforum väljs årligen på Sockenstämman.

Idéforums ledamöter 2021

Olle fack, Ordförande
olle.fack@t2l.se
070-820 31 74

Anne Tessmann
Carola Fack
Erik Bengtsberg
Eva Olsson
Jakob Silén
Jens Waldersten
Jennie Gunnarsson
Joakim Berndes
Kalle Sverre
Kristina Kylin
Lars Eric Ericson
Marie Ekenberg
Marie Plomér
My Fransson
Märit Andersson
Olle Fack
Patrik Klüft
Pelle Nyberg
Peter Berglund
Pär Berglin
Sofie Wadström
Torbjön Jonsson
Åsa Malmström
Ersättare:
Tommy Petterson
Frida Bergek Flinkfeldt