IDÉFORUM

JärvsöRådet är en ideell förening som utgör ett nätverk för Järvsöområdets samlade invånare, föreningsliv och näringsliv. Detta utgörs främst av Idéforum.

Idéforum är en tankesmedja som består av 21 personer, och träffas 4-6 gånger/år för att diskutera utvecklingen i Järvsö.
Ledamöterna i Idéforum väljs årligen på Sockenstämman.

Idéforums ledamöter 2021

Olle fack, Ordförande
olle.fack@t2l.se
070-820 31 74

Anne Tessmann
Elisabeth Kamel
Erik Bengtsberg
Jakob Silén
Jens Waldersten
Joakim Berndes
Johanna Hägerstrand Lindvall
Kalle Sverre
Karin Westberg
Lars Eric Ericson
Lotta Israelsson
Marie Ekenberg
My Fransson
Märit Andersson
Olle Fack
Patrik Klüft
Pelle Nyberg
Peter Berglund
Pär Berglin 
Sture Rask 
Åsa Malmström