IDÉFORUM

JärvsöRådet är en ideell förening som utgör ett nätverk för Järvsöområdets samlade invånare, föreningsliv och näringsliv. Detta utgörs främst av Idéforum.

Idéforum är en tankesmedja som består av 21 personer, och träffas 4-6 gånger/år för att diskutera utvecklingen i Järvsö.
Ledamöterna i Idéforum väljs årligen på Sockenstämman.

Idéforums ledamöter 2023

Olle fack, Ordförande
olle.fack@t2l.se
070-820 31 74

Anne Tessman
Jakob Silén
Lars Eric Ericsson
Marie Ekenberg
My Fransson
Pelle Nyberg
Peter Berglund
Pär Berglin
Jens Waldersten
Joakim Berndes
Karl-Erik Sverre
Carola Fack
Kristina Kylin
Sofie Wadström
Eva Olsson
Torbjörn Jonsson
Marie Frost
Hanna Ström
Johan Larpe