Loading...
Idéforum2019-04-03T12:05:46+00:00

IDÉFORUM

JärvsöRådet är en ideell förening som utgör ett nätverk för Järvsöområdets samlade invånare, föreningsliv och näringsliv. Detta utgörs främst av Idéforum.

Idéforum är en tankesmedja som består av 21 personer, och träffas 4-6 gånger/år för att diskutera utvecklingen i Järvsö.
Ledamöterna i Idéforum väljs årligen på Sockenstämman.

Idéforums ledamöter

Patrik Klüft, Ordförande
patrik@multimindlife.se
070-930 04 87

Anne Tessman
Benny Gäfvert
Christian Da Costa
Jakob Silén
Anna Esbjörnsson
Lars Eric Ericsson
Erik Bengtsberg
Susanne Parkow
Lina Jelk
Märit Andersson
Olle Fack
Pelle Nyberg
Peter Berglund
Pär Berglund
Johanna Hägerstrand Lindvall
Sture Rask
Peter Nilsson
Åsa Malmström
Karin Westberg
My Fransson

Kommande mötestillfällen

17 april, Idéforum i kombination med årsmöte för JärvsöRådet

This website uses cookies and third party services. Ok