STYRELSEN

JärvsöRådets styrelse har som uppdrag att genomföra de inriktningar och beslut som Idéforum fattar. Styrelsen ansvarar JärvsöRådets ekonomi och verksamhet, samt för fastigheterna på Torön och Stationshuset i Järvsö.

Styrelsens ledamöter

Marie Ekenberg, ordförande
marie.ekenberg@meeconsulting.se
073-580 11 12

Olle Fack, kassör
olle.fack@t2l.se
070-820 31 74

Kristina Kylin, sekreterare
kristina.kylin@stinakylin.se
070-6545141

Peter Berglund, ledamot
peterberglund@yahoo.se
070-664 75 33

Tobbe Jonsson, ledamot
tobbe@tryggforebygg.se
070-346 68 85

Sofie Wadström, ledamot
sofiewadstrom@hotmail.com

Samantha Ohlanders, ordförande valberedning
samanthaohlanders@gmail.com
073-046 21 13

Anna-Reet Gillblad, valberedning

Sune Frost, revisor
sune@vallmons.se
073-058 58 06

Anna Sundberg Jonsson, revisor

Järvsörådets stadgar