STYRELSEN

JärvsöRådets styrelse har som uppdrag att genomföra de inriktningar och beslut som Idéforum fattar. Styrelsen ansvarar JärvsöRådets ekonomi och verksamhet, samt för fastigheterna på Torön och Stationshuset i Järvsö.

Styrelsens ledamöter

Marie Ekenberg, Ordförande
marie.ekenberg@meeconsulting.se
073-580 11 12

Olle Fack, Kassör
olle.fack@t2l.se
070-820 31 74

Joakim Berndes, Ledamot
joakim@jarvsoeventmedia.se
076-777 00 24

Kristina Kylin, Ledamot
kristina.kylin@stinakylin.se

Peter Berglund, Ledamot
peterberglund@yahoo.se
070-664 75 33

Tobbe Jonsson, Ledamot
tobbe@tryggforebygg.se
070-346 68 85

Samantha Ohlanders, Ordförande valberedning
samanthaohlanders@gmail.com
073-046 21 13

Sune Frost, Revisor
sune@vallmons.se
073-058 58 06

Ändamålsparagrafen från stadgarna

JärvsöRådet har till ändamål att stimulera en levande bygd genom att samordna de aktiviteter som är gemensamma för invånare, föreningar, företag och utvecklingsgrupper, samt genom att etablera och förmedla kontakter med politiker och myndigheter. Utifrån lokal förankring skall JärvsöRådet aktivt verka för bygdens olika intressen.

JärvöRådet kan äga och förvalta fastigheter och aktier som anses strategiskt viktiga för ortens utveckling antigen genom direkt ägande eller genom bolag. Styrelsen får vid behov fatta beslut om att uppta kredit samt pantsätta fastighet.

JärvsöRådet skall fungera som öppet forum, där allt som berör bygden skall kunna behandlas och där den enskilde så väl som företagare, föreningen eller utvecklingsgruppen har yttranderätt. JärvsöRådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Läs mer