Ljusdals kommun genomför nu en medborgarenkät inom ramen för hållbarhetscertifieringe, GSTC, och den genomförs i Järvsö.
 
Med anledning av det välkomnar Ljusdals kommun till informationskväll den 26 april enligt nedan inbjudan.
 
Är du mantalsskriven i Järvsö Socken? Välkommen på fika med samtal och information om Medborgarenkät – Turism och besöksnäring Järvsö inom GSTC*
26 april 2022 klockan 18.00 på S:t Persgården i Järvsö
 
Vill du lämna kommentarer görs det via länken till inbjudan här. https://www.ljusdal.se/